ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน "บ้านโพธิ์อำนวย" เป็นชื่อ "บ้านโคนกลาง" อำเภอเมืองกำแพงเพชร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน "บ้านโพธิ์อำนวย" เป็นชื่อ "บ้านโคนกลาง" อำเภอเมืองกำแพงเพชร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245299.
View online Resources