ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเนินมะปราง และตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกเป็นป่านันทนาการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเนินมะปราง และตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกเป็นป่านันทนาการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/590257.
View online Resources