ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณแทนตำแหน่งที่ว่าง [นายมณเฑียร สงฆ์ประชา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณแทนตำแหน่งที่ว่าง [นายมณเฑียร สงฆ์ประชา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561123.
View online Resources