รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการคลัง การัฐธรรมนูญาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาศึกษากฎหมายว่าด้วยสุราและภาษีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ข้อมูลอ้างอิง
(2007). รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการคลัง การัฐธรรมนูญาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาศึกษากฎหมายว่าด้วยสุราและภาษีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78848.
View online Resources