คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 968/2563 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 968/2563 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561892.
View online Resources