ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1142 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 3 สายที่ 555 นครพนม-มุกดาหารให้มีรายละเอียดเส้นทางเข้าบ้านนาถ่อนทุ่ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1142 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 3 สายที่ 555 นครพนม-มุกดาหารให้มีรายละเอียดเส้นทางเข้าบ้านนาถ่อนทุ่ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/273384.
View online Resources