ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตราฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตราฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128551.
View online Resources