พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/515555.
View online Resources