ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอีนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดกระบี่ สายที่ 8317 กระบี่ - องค์การสวนยางให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงกระบี่ - คลองท่อม - บ้านบางเตียว และช่วงกระบี่ - คลองท่อม - บ้านท่าประดู่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอีนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดกระบี่ สายที่ 8317 กระบี่ - องค์การสวนยางให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงกระบี่ - คลองท่อม - บ้านบางเตียว และช่วงกระบี่ - คลองท่อม - บ้านท่าประดู่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/167839.
View online Resources