ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3 สำหรับงวดเริ่มต้นวันที่ 2 เมษายน 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3 สำหรับงวดเริ่มต้นวันที่ 2 เมษายน 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/140218.
View online Resources