ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/163744.
View online Resources