ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไทย"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไทย". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/272384.
View online Resources