ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 5/2539 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรปราการ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 5/2539 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรปราการ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/100710.
View online Resources