ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้านมและครีม และเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา สำหรับปี 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้านมและครีม และเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา สำหรับปี 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605135.
View online Resources