กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 008 ร. เรื่อง การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ของ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 008 ร. เรื่อง การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ของ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/603785.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล