ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสมุทรสาคร สายที่ 8221 สมุทรสาคร - วัดปัจจันตารามให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสมุทรสาคร - บ้านชายทะเลโรงกุ้ง และช่วงสมุทรสาคร - บ้านชายทะเลกาหลง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสมุทรสาคร สายที่ 8221 สมุทรสาคร - วัดปัจจันตารามให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสมุทรสาคร - บ้านชายทะเลโรงกุ้ง และช่วงสมุทรสาคร - บ้านชายทะเลกาหลง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/231564.
View online Resources