ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/91953.
View online Resources