ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพค้าสลากคนพิการ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพค้าสลากคนพิการ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/565350.
View online Resources