ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 216 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 20สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 - บ้านหนองบัวศาลา เป็น ตลาดสุรนคร - บ้านหนองบัวศาลา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 216 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 20สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 - บ้านหนองบัวศาลา เป็น ตลาดสุรนคร - บ้านหนองบัวศาลา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233516.
View online Resources