รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การรุกล้ำที่ดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การรุกล้ำที่ดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78763.
View online Resources