พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลวิชิต และตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลวิชิต และตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34638.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล