ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/141004.
View online Resources