ปัญหาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ปัญหาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/290569.
View online Resources