ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วัดคลองปลาโด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วัดคลองปลาโด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266713.
View online Resources