บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/484374.
View online Resources