ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบอตสวานา (นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบอตสวานา (นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265966.
View online Resources