ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1554 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 174 แฮปปี้แลนด์ -ถนนกาญจนาภิเษก - พุทธมณฑลสาย 4 เป็น แฮปปี้แลนด์ - ถนนกาญจนาภิเษก - กระทุ่มแบน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1554 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 174 แฮปปี้แลนด์ -ถนนกาญจนาภิเษก - พุทธมณฑลสาย 4 เป็น แฮปปี้แลนด์ - ถนนกาญจนาภิเษก - กระทุ่มแบน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/201562.
View online Resources