ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 943 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศชนิดพิเศษ หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง (15เส้นทาง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 943 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศชนิดพิเศษ หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง (15เส้นทาง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/91077.
View online Resources