ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิอนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยแห่งชาติ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิอนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยแห่งชาติ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172312.
View online Resources