บันทึกรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). บันทึกรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/286097.
View online Resources