ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เพิ่มเติมในท้องที่ จังหวัดลำปาง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1933). ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เพิ่มเติมในท้องที่ จังหวัดลำปาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138743.
View online Resources