พระราชกฤษฎีกาดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร สำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ว่าง พุทธศักราช 2488

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1945). พระราชกฤษฎีกาดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร สำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ว่าง พุทธศักราช 2488. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26629.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล