ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 38/2550 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 38/2550 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274549.
View online Resources