คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1992/2539 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1992/2539 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104502.
View online Resources