ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 23/2554 เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า [สมาคมเหล็กแผ่นเคลือบสีไทย เป็น สมาคมเหล็กแผ่นเคลือบไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 23/2554 เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า [สมาคมเหล็กแผ่นเคลือบสีไทย เป็น สมาคมเหล็กแผ่นเคลือบไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/167349.
View online Resources