ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2559 เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2559 เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/485218.
View online Resources