ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/555469.
View online Resources