ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจำนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน [นายอรรถพร พุทธิกำพล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจำนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน [นายอรรถพร พุทธิกำพล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/146571.
View online Resources