คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 7/2564 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 7/2564 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/584348.
View online Resources