ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191465.
View online Resources