ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574530.
View online Resources