การประเมินผลกระทบของกฎหมายในประเทศไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
คณาธิป ไกยชน (2020). การประเมินผลกระทบของกฎหมายในประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571965.
View online Resources