บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 10/2522 (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2522 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 10/2522 (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2522 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214381.
View online Resources