ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 25/2552 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการ จังหวัดนครปฐม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 25/2552 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการ จังหวัดนครปฐม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/143716.
View online Resources