คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 249/2549 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 249/2549 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/207563.
View online Resources