อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก อำพล ณ บางช้าง ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2531

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1988). อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก อำพล ณ บางช้าง ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2531. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597155.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล