คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1/2557 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาเซ็นทรัลเมทัลส์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1/2557 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาเซ็นทรัลเมทัลส์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/430412.
View online Resources