ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา (โปรดเกล้า ฯ พระราชทานอนุมัติบัตรรับรอง นายอเล็กซานเดอร์ แดเนียล อาร์. เอ. ปาแร็งให้ดำรงตำแหน่ง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา (โปรดเกล้า ฯ พระราชทานอนุมัติบัตรรับรอง นายอเล็กซานเดอร์ แดเนียล อาร์. เอ. ปาแร็งให้ดำรงตำแหน่ง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258576.
View online Resources