กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชียงรากน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชียงรากน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/507299.
View online Resources