ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล ในกองบังคับการตำรวจภูธร 9 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล ในกองบังคับการตำรวจภูธร 9 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/83953.
View online Resources